สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 20 12 7 39 40 9 4 1 53
2 บ้านเนินขวาง 14 6 3 23 19 18 3 2 40
3 บึงเฒ่าวิทยา 10 5 4 19 17 5 4 3 26
4 อนุบาลวชิร 10 5 3 18 18 7 3 0 28
5 วัดหนองหลวง 10 4 0 14 16 10 5 2 31
6 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 9 8 4 21 19 10 2 3 31
7 บ้านหนองสะแก 9 5 1 15 20 10 8 1 38
8 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 6 5 2 13 18 4 6 2 28
9 อนุบาลวังทรายพูน 5 11 4 20 16 6 6 5 28
10 วัดโนนสะเดา 5 4 0 9 9 3 6 2 18
11 บ้านมาบกระเปา 5 3 4 12 11 8 2 4 21
12 บ้านสุขสำราญ 5 2 2 9 10 4 2 1 16
13 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 5 1 3 9 11 11 3 2 25
14 บ้านเนินพลวงวิทยา 5 1 2 8 10 5 1 1 16
15 อนุบาลสากเหล็ก 4 7 4 15 18 14 6 3 38
16 บ้านหนองหัวปลวก 4 5 2 11 10 6 5 1 21
17 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 4 4 1 9 9 9 8 4 26
18 ยอแซฟพิจิตร 4 3 1 8 7 4 2 0 13
19 บ้านหนองพระ 3 5 3 11 12 14 8 2 34
20 วัดคลองโนน 3 4 1 8 10 12 2 0 24
21 บ้านหนองขาว 3 2 3 8 7 8 3 4 18
22 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 3 1 3 7 9 8 2 2 19
23 บ้านดงเสือเหลือง 3 1 1 5 7 2 1 0 10
24 บ้านสระบรเพ็ด 3 1 1 5 6 9 2 0 17
25 บ้านวังอ้อ 2 8 2 12 11 10 4 1 25
26 บ้านเมืองเก่า 2 5 1 8 7 5 1 2 13
27 วัดท่าบัวทอง 2 4 2 8 7 6 1 2 14
28 วัดดงกลาง 2 3 5 10 10 12 8 3 30
29 วัดราชช้างขวัญ 2 3 2 7 6 9 2 1 17
30 บ้านห้วยน้อย 2 3 0 5 7 2 0 3 9
31 เทศบาลบ้านปากทาง 2 2 4 8 9 8 3 5 20
32 อนุบาลพุทธชาติ 2 2 2 6 9 4 0 1 13
33 พิจิตรอินเตอร์ 2 2 2 6 4 2 1 0 7
34 วัดหนองไผ่ 2 2 1 5 6 7 3 1 16
35 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 2 1 5 5 2 1 0 8
36 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 2 2 0 4 4 0 1 2 5
37 บ้านทุ่งโม่ง 2 1 0 3 3 2 1 2 6
38 บึงบัวพิทยาคม 2 0 3 5 5 5 4 3 14
39 บ้านสายคำโห้ 2 0 2 4 7 6 4 0 17
40 บ้านหนองโสน 2 0 2 4 4 8 5 1 17
41 ชุมชนบ้านวังกลม 2 0 2 4 3 4 2 1 9
42 บ้านโนนไผ่ขุย 2 0 1 3 6 1 0 0 7
43 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 2 0 1 3 3 3 3 1 9
44 บ้านโนนทอง 2 0 0 2 3 3 2 0 8
45 วัดบ้านไร่ 2 0 0 2 3 2 1 2 6
46 บ้านหนองริ้น 2 0 0 2 2 2 0 2 4
47 บ้านหนองพง 1 3 7 11 10 6 6 2 22
48 บ้านหนองปลาไหล 1 3 0 4 6 4 1 0 11
49 บ้านยางสามต้น 1 2 1 4 4 3 9 3 16
50 บ้านนิคม 1 2 0 3 5 4 0 1 9
51 บ้านไผ่ใหญ่ 1 2 0 3 3 2 0 0 5
52 วัดหนองหลุม 1 2 0 3 3 0 1 0 4
53 บ้านหนองขานาง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
54 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1 1 2 4 7 5 6 3 18
55 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1 1 2 4 4 2 1 1 7
56 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 1 1 1 3 5 1 0 1 6
57 บ้านยางตะพาย 1 1 1 3 4 6 1 0 11
58 วัดลำชะล่า 1 1 0 2 2 1 1 1 4
59 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 1 0 1 2 3 7 6 7 16
60 วัดเนินปอ 1 0 1 2 2 3 1 1 6
61 ราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 2 0 4 0 6
62 บ้านสวนแตง 1 0 0 1 2 1 1 4 4
63 บ้านยางห้าหลุม 1 0 0 1 1 3 2 0 6
64 ชุมชนวัดวังจิก 1 0 0 1 1 2 1 1 4
65 บ้านวังกระดี่ทอง 1 0 0 1 1 2 1 0 4
66 วัดดงป่าคำ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
67 บ้านปลวกสูง 0 3 0 3 3 2 2 0 7
68 วัดดงชะพลู 0 2 1 3 3 1 3 1 7
69 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 0 2 0 2 3 1 2 1 6
70 วัดบ้านใหม่ 0 2 0 2 3 0 0 1 3
71 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 0 2 0 2 2 2 5 0 9
72 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 0 1 4 5 7 12 1 0 20
73 บ้านวังทับไทร 0 1 3 4 5 9 4 3 18
74 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 1 2 3 4 3 0 0 7
75 วัดกลางวงศ์มณี 0 1 2 3 4 2 2 1 8
76 บ้านหนองตะเคียน 0 1 2 3 4 2 1 2 7
77 วัดวังมะเดื่อ 0 1 2 3 3 2 2 4 7
78 บ้านหนองถ้ำ 0 1 2 3 3 0 1 0 4
79 บ้านนาพิบูลพิทยา 0 1 2 3 2 3 1 1 6
80 วัดฆะมัง 0 1 1 2 2 2 1 0 5
81 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 1 1 2 1 5 0 0 6
82 บ้านมาบมะไฟ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
83 บ้านห้วยคำตาล 0 1 1 2 0 2 0 0 2
84 เทศบาลราษฎร์เจริญ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
85 บ้านป่าแซง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
86 บ้านหนองสาหร่าย 0 1 0 1 1 3 1 1 5
87 วัดยางคอยเกลือ 0 1 0 1 1 1 4 0 6
88 วัดบ้านนา 0 1 0 1 1 1 3 0 5
89 บ้านหนองหูช้าง 0 1 0 1 0 1 0 2 1
90 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 0 0 2 2 5 3 6 2 14
91 บ้านหัวดง 0 0 1 1 2 7 5 1 14
92 บ้านหนองคล้า 0 0 1 1 2 0 1 0 3
93 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
94 วัดหนองนาดำพิทยา 0 0 1 1 1 12 4 1 17
95 บ้านท่ากระดาน 0 0 1 1 1 4 1 0 6
96 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพที่ 215) 0 0 1 1 1 1 1 0 3
97 บ้านน้อย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
98 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 0 0 1 1 1 0 3 0 4
99 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 0 0 1 1 1 0 3 0 4
100 วัดวังแดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 วัดใหม่แสงมรกต 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 วัดหนองปล้อง 0 0 1 1 0 3 1 3 4
103 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
104 วัดสามขา 0 0 1 1 0 1 0 1 1
105 วัดจระเข้ผอม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
106 วัดบ้านลำนัง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
107 อนุบาลสามง่าม 0 0 0 0 2 1 5 0 8
108 พิจิตรอนุสรณ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
109 บ้านทุ่งสำราญ 0 0 0 0 1 3 3 0 7
110 บ้านท่ามะไฟ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
111 วัดโนนป่าแดง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
112 บ้านยางสุขวัฒน์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
113 บ้านถ้ำคะนอง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
114 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
115 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
116 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)สงเคราะห์ 126) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บึงสีไฟ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านปากดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านมาบฝาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 0 7 5 2 12
121 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 0 0 0 0 7 1 1 8
122 บ้านมาบแฟบ 0 0 0 0 0 2 4 1 6
123 บ้านทุ่งประพาส 0 0 0 0 0 2 2 0 4
124 บ้านไดชุมแสง 0 0 0 0 0 2 1 3 3
125 บ้านตลุกหิน 0 0 0 0 0 2 1 2 3
126 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
127 บ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
128 บ้านหนองจั่ว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
129 วัดหนองจิกเภา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 วัดไผ่รอบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านท่าพิกุล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 วัดศรีศรัทธาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 วัดเกาะแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 วัดเนินพยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านคลองทรายใหญ่ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
138 บ้านบัวยาง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
139 บ้านคลองอุดม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 บ้านวังทับยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143 บ้านหนองไม้แดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 บ้านหัวดง สาขาวัดเขาพระ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 216 194 149 559 618 492 276 152 1,386