ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดไผ่รอบ สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังอ้อ สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. พิจิตร เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน