ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สพป. พิจิตร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสวนแตง สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. พิจิตร เขต 1 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน