ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง สพป. พิจิตร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพป. พิจิตร เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าแซง สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ สพป. พิจิตร เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห สพป. พิจิตร เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 62 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน