ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ สพป. พิจิตร เขต 1 53.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. พิจิตร เขต 1 44.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ สพป. พิจิตร เขต 1 42.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สพป. พิจิตร เขต 1 31.75 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง สพป. พิจิตร เขต 1 30.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดดงชะพลู สพป. พิจิตร เขต 1 30 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน