ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ สพป. พิจิตร เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดฆะมัง สพป. พิจิตร เขต 1 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 56 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง สพป. พิจิตร เขต 1 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 50 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนวัดหนองปล้อง สพป. พิจิตร เขต 1 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. พิจิตร เขต 1 47 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 37 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 1 24 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 23 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ สพป. พิจิตร เขต 1 23 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองริ้น สพป. พิจิตร เขต 1 14 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน