ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) สพป. พิจิตร เขต 1 31 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. พิจิตร เขต 1 22 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 19 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ สพป. พิจิตร เขต 1 18 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวดง สาขาวัดเขาพระ สพป. พิจิตร เขต 1 18 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม สพป. พิจิตร เขต 1 16 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดเนินปอ สพป. พิจิตร เขต 1 16 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 14 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 13 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สพป. พิจิตร เขต 1 12 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดดงป่าคำ สพป. พิจิตร เขต 1 12 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดหนองปล้อง สพป. พิจิตร เขต 1 12 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 11 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 11 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 11 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย สพป. พิจิตร เขต 1 10 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
21 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน