ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังอ้อ สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 62 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน