ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังทับไทร สพป. พิจิตร เขต 1 40 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 36 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 33 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 32 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) สพป. พิจิตร เขต 1 28 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านสวนแตง สพป. พิจิตร เขต 1 25 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน