ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. พิจิตร เขต 1 46 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว สพป. พิจิตร เขต 1 46 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านนิคม สพป. พิจิตร เขต 1 38 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. พิจิตร เขต 1 36 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 32 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. พิจิตร เขต 1 32 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ สพป. พิจิตร เขต 1 30 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง สพป. พิจิตร เขต 1 30 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย สพป. พิจิตร เขต 1 28 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง สพป. พิจิตร เขต 1 26 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 26 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 26 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 24 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านสวนแตง สพป. พิจิตร เขต 1 24 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนวัดหนองปล้อง สพป. พิจิตร เขต 1 24 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ สพป. พิจิตร เขต 1 22 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ สพป. พิจิตร เขต 1 22 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน