ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพป. พิจิตร เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. พิจิตร เขต 1 48 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. พิจิตร เขต 1 46 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 42 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 42 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป. พิจิตร เขต 1 34 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิจิตร เขต 1 32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 30 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสวนแตง สพป. พิจิตร เขต 1 28 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. พิจิตร เขต 1 28 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 26 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 24 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 16 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 1 14 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง สพป. พิจิตร เขต 1 12 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 12 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ สพป. พิจิตร เขต 1 10 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านน้อย สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
22 โรงเรียนวัดหนองจิกเภา สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน