ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 82.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม สพป. พิจิตร เขต 1 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สพป. พิจิตร เขต 1 65.8 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 64.4 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน