ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพป. พิจิตร เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ สพป. พิจิตร เขต 1 81.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) สพป. พิจิตร เขต 1 77.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. พิจิตร เขต 1 74.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง สพป. พิจิตร เขต 1 73.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 73.66 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด สพป. พิจิตร เขต 1 72.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส สพป. พิจิตร เขต 1 71.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ สพป. พิจิตร เขต 1 69.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน