ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 1 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้อย สพป. พิจิตร เขต 1 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 83.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 82.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเนินปอ สพป. พิจิตร เขต 1 81.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังทับไทร สพป. พิจิตร เขต 1 78.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 1 74.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดเนินพยอม สพป. พิจิตร เขต 1 70.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน