ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. พิจิตร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสามขา สพป. พิจิตร เขต 1 74.19 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) สพป. พิจิตร เขต 1 68.98 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 68.2 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป. พิจิตร เขต 1 67.9 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 65.56 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังทับไทร สพป. พิจิตร เขต 1 64.84 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 64.51 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 64.06 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ สพป. พิจิตร เขต 1 62.29 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. พิจิตร เขต 1 57.8 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน สพป. พิจิตร เขต 1 57.74 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 54.24 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 40 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน