ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย สพป. พิจิตร เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. พิจิตร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าแซง สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง สพป. พิจิตร เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 72 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน