ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง สพป. พิจิตร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง สพป. พิจิตร เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) สพป. พิจิตร เขต 1 62 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน