ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังอ้อ สพป. พิจิตร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน