ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. พิจิตร เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังอ้อ สพป. พิจิตร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน