ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดดงชะพลู สพป. พิจิตร เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ สพป. พิจิตร เขต 1 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน