ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน