ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1,โรงเรียนเทศบาลปากทาง,โรงเรียนอนุบาลพิจิตร,สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร และโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน สพป. พิจิตร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. พิจิตร เขต 1 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สพป. พิจิตร เขต 1 81.33 ทอง 5  

หมายเหตุ : กรรมการตัดสินทำหนังสือราชการบันทึกแจ้ง ข้อผิดพลาดในการกรอกคะแนนโดยกรอกคะแนนเรียงลำดับการจับสลากลำดับการแข่งขัน ไม่ได้กรอกคะแนนตามรายชื่อโรงเรียนในเอกสารบันทึกคะแนน ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 ทางระบบได้ดำเนินการปรับปรุงผลคะแนนใหม่ 23 กันยายน 2557

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน