ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย สพป. พิจิตร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสวนแตง สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดเนินปอ สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
17 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
18 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน