ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังทับไทร สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 54.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน