ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 93 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน