ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 5  
8 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 5  
9 โรงเรียนบ้านวังทับไทร สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
12 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน