ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. พิจิตร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม สพป. พิจิตร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 12  
15 โรงเรียนวัดบ้านลำนัง สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 12  
16 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปลวกสูง สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 17  
20 โรงเรียนวัดหนองไผ่ สพป. พิจิตร เขต 1 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 69 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน