ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังอ้อ สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 49 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก สพป. พิจิตร เขต 1 48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
9 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
10 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน