ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังอ้อ สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
14 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
15 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน