ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านวังอ้อ สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
10 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
11 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน