ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1,โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง,โรงเรียนอนุบาลพิจิตร,สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร และโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 กันยายน 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
4 โรงเรียนบ้านป่าแซง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
5 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
6 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
7 โรงเรียนบ้านยางตะพาย สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
8 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
9 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
10 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
13 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
15 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
16 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
17 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
18 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
19 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน