ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 83.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ สพป. พิจิตร เขต 1 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางตะพาย สพป. พิจิตร เขต 1 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 73.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สพป. พิจิตร เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 70.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 68.4 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สพป. พิจิตร เขต 1 68.2 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป. พิจิตร เขต 1 66.8 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. พิจิตร เขต 1 66.6 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 65.8 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 59.8 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองริ้น สพป. พิจิตร เขต 1 52 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน