ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 92.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางตะพาย สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 77.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สพป. พิจิตร เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี สพป. พิจิตร เขต 1 63.4 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สพป. พิจิตร เขต 1 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 53 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. พิจิตร เขต 1 50.8 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 43.4 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน