ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางตะพาย สพป. พิจิตร เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 45 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สพป. พิจิตร เขต 1 35 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 30 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป. พิจิตร เขต 1 20 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดลำชะล่า สพป. พิจิตร เขต 1 15 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 15 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน