ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 77.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยางตะพาย สพป. พิจิตร เขต 1 68.4 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ สพป. พิจิตร เขต 1 65.2 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. พิจิตร เขต 1 62.4 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม สพป. พิจิตร เขต 1 61.2 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน