ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 81.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังอ้อ สพป. พิจิตร เขต 1 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 72.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 71.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 64.4 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
9 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
10 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน