ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย สพป. พิจิตร เขต 1 88.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองไผ่ สพป. พิจิตร เขต 1 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดงชะพลู สพป. พิจิตร เขต 1 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิจิตร เขต 1 83.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน สพป. พิจิตร เขต 1 81.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านยางตะพาย สพป. พิจิตร เขต 1 73.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
10 โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน