ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สพป. พิจิตร เขต 1 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
10 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
11 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน