ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังอ้อ สพป. พิจิตร เขต 1 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน