ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. พิจิตร เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน