ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 83.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ สพป. พิจิตร เขต 1 68.4 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 63.3 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) สพป. พิจิตร เขต 1 62.6 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 61.7 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. พิจิตร เขต 1 60.7 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. พิจิตร เขต 1 58.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 56.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน สพป. พิจิตร เขต 1 54.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดหนองไผ่ สพป. พิจิตร เขต 1 51.6 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 50.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 49.4 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองจั่ว สพป. พิจิตร เขต 1 48.1 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 46.6 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. พิจิตร เขต 1 45.9 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองริ้น สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน