ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังทับไทร สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 69 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน