ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขานาง สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน