ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนเทศบาลปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด สพป. พิจิตร เขต 1 71 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน