เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 ก.ย. 2557
12 ก.ย. 2557
13 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศให้นักเรียนและคุณครู เข้าไป upload
รูปภาพได้เลยที่ 
  http://north64.sillapa.net/sp-center/                  หากตัวหนังสือที่ออกมา ตกสระทั้งบนและล่าง
แนะนำให้ท่านเปลี่ยน  บราวเซอร์ในการเปิดหน้าเว็บ
         การแก้ไขรายชื่อ/เปลี่ยนตัว(ตามสิทธิ์)ให้นำเอกสารตัวจริง
มาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หน้าสนามแข่งขัน ได้ (ให้ยื่นเอกสารต่อ
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน)
กรณียังไม่ใช้สิทธิ์หรือใช่ไม่เต็มสิทธิ์
เช่น มีสิทธิ์เปลี่ยนได้ 3 คน แต่เปลี่ยนไป1 สามารถเปลี่ยนได้อีก2คน
และเตรียมเอกสารให้ครบ  เพื่อความรวดเร็ว

        กรณีประเภทเดี่ยวมาแข่งขันไม่ได้ /ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน ให้ถือว่าสละสิทธิ์
        สำหรับโรงเรียนที่จะเพิ่มทีม ต้องมีเอกสารยืนยันมาจาก สพป.ที่ท่านสังกัด แนบผลการแข่งขัน  กรณีที่ ที่ 1 สละสิทธิ์ ท่านต้องปฏิบัติดังนี้ ขอหนังสือรับรองการสละสิทธิ์จากโรงเรียนเดิม หนังสือ จาก สำนักงานเขต ที่ท่านสังกัดอยู่

       ข้อสังเกต  ในการโอนข้อมูลรูปภาพหลายท่านเข้าใจว่า เพิ่มรูปในระดับเขต แล้ว ภาคจะเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ  

ขอชี้แจงว่า ในระดับเขตไม่ให้เพิ่มรูป/ห่ากเพิ่ม ไม่สามารถพิมพ์ได้                   แต่ระดับภาคต้องเพิ่มเองหน้าเว็บ ในการโอนข้อมูลจากเขตถึงภาคจะไม่โอนรูปภาพมาด้วยเพราะฉะนั้นท่านต้องเพิ่ม รูปภาพเองทุกกรณี  

 
 
ประกาศ ขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)เข้าแข่งขันระดับภาค โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การแข่งขัน
ในเว็บไซต์  http://north64.sillapa.net/sp-center/
และแบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานไปด้วยในวันแข่งขัน
 
 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64
 เป็นวันที่ 17  ธ.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS(ศูนย์กอเปา)
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ ลำดับที่การแข่งขัน

พิจิตร เขต 2 ลำดับที่ 42

เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64

 http://north64.sillapa.net/sp-center/

 
 

ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64


เปิดพิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน ครู กรรมการ 29 ก.ย.  - 24 ต.ค. 2557
แก้ไขรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนก่อนโอนข้อมูลรายชื่อ 27 - 31 ต.ค 57
โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค จังหวัดแพร่ วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับชาติ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557

 
 

กิจกรรมที่ต้องส่งเอกสารรายงานล่วงหน้าทุกประเภทให้ส่งที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ สภานักเรียน

และรายการเพิ่มเติมที่ http://north64.sillapa.net/sp-center/

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 176
จำนวนทีม 1,463
จำนวนนักเรียน 2,948
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,033
จำนวนกรรมการ 1,110
ครู+นักเรียน 4,981
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,091
ประกาศผลแล้ว 195/204 (95.59%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 9
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 27
สัปดาห์ที่แล้ว 27
เดือนนี้ 96
เดือนที่แล้ว 251
ปีนี้ 1,904
ทั้งหมด 131,943