หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 47 40 90.91% 3 6.82% 0 0% 1 2.27% 44
2 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 40 30 83.33% 3 8.33% 1 2.78% 2 5.56% 36
3 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 41 26 63.41% 12 29.27% 3 7.32% 0 0% 41
4 โรงเรียนวังก้านเหลือง 37 25 67.57% 10 27.03% 1 2.7% 1 2.7% 37
5 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 37 23 62.16% 10 27.03% 4 10.81% 0 0% 37
6 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 34 23 67.65% 7 20.59% 3 8.82% 1 2.94% 34
7 โรงเรียนวัดโพทะเล 31 21 75% 6 21.43% 1 3.57% 0 0% 28
8 โรงเรียนวัดทับหมัน 28 21 75% 3 10.71% 4 14.29% 0 0% 28
9 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 32 19 59.38% 11 34.38% 1 3.13% 1 3.13% 32
10 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 26 18 75% 4 16.67% 2 8.33% 0 0% 24
11 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 25 17 68% 3 12% 2 8% 3 12% 25
12 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 20 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
13 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 27 14 51.85% 7 25.93% 5 18.52% 1 3.7% 27
14 โรงเรียนวัดวังสำโรง 20 14 70% 5 25% 0 0% 1 5% 20
15 โรงเรียนวัดป่าแดง 24 13 59.09% 6 27.27% 1 4.55% 2 9.09% 22
16 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 16 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
17 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 20 12 63.16% 5 26.32% 1 5.26% 1 5.26% 19
18 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
19 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 22 12 54.55% 3 13.64% 2 9.09% 5 22.73% 22
20 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 19 11 61.11% 6 33.33% 1 5.56% 0 0% 18
21 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 19 11 57.89% 3 15.79% 3 15.79% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
23 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 29 10 38.46% 10 38.46% 5 19.23% 1 3.85% 26
24 โรงเรียนบ้านหนองแขม 26 10 41.67% 8 33.33% 2 8.33% 4 16.67% 24
25 โรงเรียนวัดชัยศรี 16 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 18 10 58.82% 3 17.65% 4 23.53% 0 0% 17
27 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
28 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 12 10 83.33% 0 0% 2 16.67% 0 0% 12
29 โรงเรียนวัดป่าเรไร 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 22 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
31 โรงเรียนหัวเฉียว 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
32 โรงเรียนวัดวังเรือน 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
35 โรงเรียนสิริวัฒนา 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
39 โรงเรียนวัดเขารวก 18 8 44.44% 8 44.44% 1 5.56% 1 5.56% 18
40 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 15 8 53.33% 7 46.67% 0 0% 0 0% 15
41 โรงเรียนวัดพร้าว 18 8 47.06% 6 35.29% 2 11.76% 1 5.88% 17
42 โรงเรียนวัดวังแดง 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
43 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 19 8 57.14% 4 28.57% 0 0% 2 14.29% 14
44 โรงเรียนเทพประทาน 14 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
45 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
46 โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
48 โรงเรียนวัดคลองคูณ 16 7 43.75% 7 43.75% 2 12.5% 0 0% 16
49 โรงเรียนวัดวังหว้า 15 7 46.67% 4 26.67% 4 26.67% 0 0% 15
50 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
51 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
52 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 10 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
53 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 14 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
54 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 13 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
55 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
57 โรงเรียนบ้านวังแดง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
58 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
59 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 19 5 26.32% 7 36.84% 6 31.58% 1 5.26% 19
61 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
62 โรงเรียนวัดหนองสนวน 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
63 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
68 โรงเรียนบ้านเขานกยูง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
69 โรงเรียนนรบุตรศึกษา 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
70 โรงเรียนวัดวังไคร้ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนวัดคงคาราม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
75 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนวัดวังตะกู 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนบ้านเขาพระ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 8 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนจันทวิทยา 12 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
83 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
84 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนวัดเขาทราย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนเทศบาล 4 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนวัดมะกอกงอ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนวัดทับปรู 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
91 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนวังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนวัดหนองง้าว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 9 2 22.22% 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 9
96 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
97 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
99 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนวัดคลองข่อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนวัดลำประดากลาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนวัดวังกระชัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านหนองจอก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนโถงจื้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนอนุบาลสุทธินี 6 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
114 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางเพนียด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดบ้านตาล"ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนวัดหนองแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านเขาโล้น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนวัดลำประดา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านเนินทราย 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
136 โรงเรียนวัดท่าปอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netนายทศพล พูลพุฒ tel.0872112200
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]