สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 40 3 0 1 43
2 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 30 3 1 2 34
3 บ้านโป่งวัวแดง 26 12 3 0 41
4 วังก้านเหลือง 25 10 1 1 36
5 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 23 10 4 0 37
6 ศรีประสิทธิ์วิทยา 23 7 3 1 33
7 วัดโพทะเล 21 6 1 0 28
8 วัดทับหมัน 21 3 4 0 28
9 วัดธงไทยยาราม 19 11 1 1 31
10 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 18 4 2 0 24
11 สี่แยกเขาดิน 17 3 2 3 22
12 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 16 3 1 0 20
13 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 14 7 5 1 26
14 วัดวังสำโรง 14 5 0 1 19
15 วัดป่าแดง 13 6 1 2 20
16 วัดใหม่วังหว้า 13 2 1 0 16
17 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 12 5 1 1 18
18 บุรพรัตน์วิทยาคาร 12 4 0 0 16
19 วัดใหม่ดงเจริญ 12 3 2 5 17
20 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 11 6 1 0 18
21 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 11 3 3 2 17
22 วัดบ้านท้ายน้ำ 11 3 0 0 14
23 ดรุณบัณฑิตพิทยา 10 10 5 1 25
24 บ้านหนองแขม 10 8 2 4 20
25 วัดชัยศรี 10 5 0 1 15
26 วัดบ้านท่านั่ง 10 3 4 0 17
27 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 10 1 0 0 11
28 วัดบ้านบางลายใต้ 10 0 2 0 12
29 วัดป่าเรไร 10 0 0 0 10
30 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 9 4 3 2 16
31 หัวเฉียว 9 3 1 0 13
32 วัดวังเรือน 9 3 0 1 12
33 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 9 2 0 0 11
34 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 9 2 0 0 11
35 สิริวัฒนา 9 1 2 1 12
36 บ้านบึงประดู่ 9 1 0 0 10
37 ห้วยพุกวิทยา 9 1 0 0 10
38 วัดหนองน้ำเต้า 9 0 0 1 9
39 วัดเขารวก 8 8 1 1 17
40 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 8 7 0 0 15
41 วัดพร้าว 8 6 2 1 16
42 วัดวังแดง 8 4 1 0 13
43 วัดบึงน้ำกลัด 8 4 0 2 12
44 เทพประทาน 8 3 2 0 13
45 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 8 3 1 0 12
46 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 8 2 1 1 11
47 วัดบ้านห้วยยาว 8 0 2 0 10
48 วัดคลองคูณ 7 7 2 0 16
49 วัดวังหว้า 7 4 4 0 15
50 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 7 3 1 0 11
51 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 7 2 2 0 11
52 วัดบ้านท่าขมิ้น 7 0 0 2 7
53 บ้านยี่มุ่ย 6 5 2 1 13
54 ไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 6 5 2 0 13
55 วัดบ้านพังน้อย 6 3 1 0 10
56 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 6 3 0 2 9
57 บ้านวังแดง 6 2 0 0 8
58 เทศบาลทับคล้อ 6 1 1 0 8
59 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 6 1 0 0 7
60 เยาวชนศึกษา 5 7 6 1 18
61 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 5 4 3 0 12
62 วัดหนองสนวน 5 4 3 0 12
63 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 5 3 1 0 9
64 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 5 3 1 0 9
65 บ้านวังพร้าว 5 3 1 0 9
66 บ้านปากน้ำ 5 3 0 1 8
67 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 5 2 2 1 9
68 บ้านเขานกยูง 5 2 1 0 8
69 นรบุตรศึกษา 5 1 1 2 7
70 วัดวังไคร้ 5 1 1 0 7
71 วัดหนองสองห้อง 5 1 0 0 6
72 บ้านหนองตะแบก 5 1 0 0 6
73 วัดคงคาราม 5 0 0 0 5
74 ชุมชนวัดสายดงยาง 4 4 2 1 10
75 วัดบ้านคลองข่อย 4 3 0 1 7
76 วัดวังตะกู 4 3 0 0 7
77 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 4 2 0 1 6
78 วัดสัตตวนาราม 4 2 0 0 6
79 บ้านเขาพระ 4 2 0 0 6
80 บ้านบางพล้อยางหลวง 4 0 1 0 5
81 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 4 0 0 0 4
82 จันทวิทยา 3 6 2 1 11
83 วัดหนองกอไผ่ 3 6 0 0 9
84 วัดลำประดาเหนือ 3 4 1 1 8
85 เทศบาล 4 3 2 0 0 5
86 วัดเขาทราย 3 2 0 0 5
87 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 3 1 0 0 4
88 วัดมะกอกงอ 3 1 0 0 4
89 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 3 0 2 1 5
90 วัดทับปรู 3 0 0 1 3
91 วัดคลองทองหลาง 3 0 0 0 3
92 บ้านหนองบัว 3 0 0 0 3
93 วังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 3 0 0 0 3
94 วัดหนองง้าว 3 0 0 0 3
95 วัดบ้านบางลายเหนือ 2 6 0 1 8
96 วัดไดอีเผือก 2 3 1 0 6
97 วัดลำประดาใต้ 2 3 0 0 5
98 วัดบ้านท่ามะไฟ 2 2 2 2 6
99 บ้านเนินโพธิ์ 2 2 1 0 5
100 บ้านเนินม่วง 2 2 0 0 4
101 วัดต้นชุมแสง 2 2 0 0 4
102 วัดวังหินเพลิง 2 1 0 1 3
103 วัดคลองข่อย 2 1 0 0 3
104 บ้านหนองหวาย 2 1 0 0 3
105 วัดลำประดากลาง 2 1 0 0 3
106 บ้านหนองจะปราบ 2 0 0 0 2
107 บ้านทุ่งทอง 2 0 0 0 2
108 วัดวังกระชัน 2 0 0 0 2
109 เขาพนมกาวหนองนกยาง 1 2 0 0 3
110 บ้านหนองจอก 1 1 1 0 3
111 โถงจื้อ 1 1 0 0 2
112 อนุบาลสุทธินี 1 0 1 1 2
113 ชุมชนภูมิวิทยา 1 0 0 1 1
114 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0 0 1
115 บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี 1 0 0 0 1
116 ชุมชนวัดหนองคล้ายางเพนียด 1 0 0 0 1
117 บ้านคีรีเทพนิมิต 1 0 0 0 1
118 วัดโพธิ์ลอย 1 0 0 0 1
119 วัดศรีรัตนวราราม 1 0 0 0 1
120 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 1 0 0 0 1
121 บ้านคลองห้วยหลัว 1 0 0 0 1
122 บ้านสามบึงบาตร 1 0 0 0 1
123 วัดบ้านตาล"ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 1 0 0 0 1
124 วัดหนองแก 1 0 0 0 1
125 วัดห้วยเรียงใต้ 1 0 0 0 1
126 อนุบาลทับคล้อ 1 0 0 0 1
127 อนุบาลตะพานหิน 0 4 0 0 4
128 วัดห้วยเรียงกลาง 0 3 1 0 4
129 เทศบาล 2 ตะพานหิน 0 1 1 0 2
130 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 0 1 0 0 1
131 บ้านห้วยตาดำ 0 1 0 0 1
132 บ้านเขาโล้น 0 1 0 0 1
133 วัดลำประดา 0 1 0 0 1
134 วัดบ้านหนองดง 0 0 3 0 3
135 บ้านเนินทราย 0 0 0 2 0
136 วัดท่าปอ 0 0 0 1 0
รวม 889 349 120 63 1,358