สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 40 3 0 1 43
2 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 30 3 1 2 34
3 บ้านโป่งวัวแดง 25 12 3 0 40
4 วังก้านเหลือง 25 10 1 1 36
5 ศรีประสิทธิ์วิทยา 23 7 3 1 33
6 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 21 10 4 0 35
7 วัดทับหมัน 21 3 4 0 28
8 วัดธงไทยยาราม 18 11 1 1 30
9 วัดโพทะเล 17 6 1 0 24
10 สี่แยกเขาดิน 17 3 2 3 22
11 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 16 4 2 0 22
12 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 16 3 1 0 20
13 วัดวังสำโรง 14 5 0 1 19
14 วัดใหม่วังหว้า 13 2 1 0 16
15 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 12 5 1 1 18
16 วัดใหม่ดงเจริญ 12 3 2 5 17
17 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 11 7 5 1 23
18 วัดป่าแดง 11 5 1 2 17
19 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 11 5 1 0 17
20 ดรุณบัณฑิตพิทยา 10 10 5 1 25
21 บ้านหนองแขม 10 8 2 4 20
22 วัดชัยศรี 10 5 0 1 15
23 วัดบ้านท้ายน้ำ 10 3 0 0 13
24 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 10 1 0 0 11
25 วัดป่าเรไร 10 0 0 0 10
26 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 9 4 3 2 16
27 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 9 3 3 2 15
28 หัวเฉียว 9 3 1 0 13
29 วัดวังเรือน 9 3 0 1 12
30 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 9 2 0 0 11
31 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 9 2 0 0 11
32 สิริวัฒนา 9 1 2 1 12
33 ห้วยพุกวิทยา 9 1 0 0 10
34 วัดหนองน้ำเต้า 9 0 0 1 9
35 วัดเขารวก 8 8 1 1 17
36 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 8 7 0 0 15
37 วัดพร้าว 8 6 2 1 16
38 วัดวังแดง 8 4 1 0 13
39 วัดบึงน้ำกลัด 8 4 0 2 12
40 วัดบ้านท่านั่ง 8 3 4 0 15
41 เทพประทาน 8 3 2 0 13
42 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 8 3 1 0 12
43 บุรพรัตน์วิทยาคาร 8 3 0 0 11
44 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 8 2 1 1 11
45 วัดบ้านบางลายใต้ 8 0 2 0 10
46 วัดคลองคูณ 7 7 2 0 16
47 วัดวังหว้า 7 4 4 0 15
48 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 7 3 1 0 11
49 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 7 2 2 0 11
50 วัดบ้านพังน้อย 6 3 1 0 10
51 บ้านวังแดง 6 2 0 0 8
52 เทศบาลทับคล้อ 6 1 1 0 8
53 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 6 1 0 0 7
54 วัดบ้านห้วยยาว 6 0 2 0 8
55 วัดบ้านท่าขมิ้น 6 0 0 2 6
56 เยาวชนศึกษา 5 7 6 1 18
57 ไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 5 5 2 0 12
58 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 5 4 3 0 12
59 วัดหนองสนวน 5 4 3 0 12
60 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 5 3 1 0 9
61 บ้านวังพร้าว 5 3 1 0 9
62 บ้านปากน้ำ 5 3 0 1 8
63 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 5 2 2 1 9
64 บ้านเขานกยูง 5 2 1 0 8
65 นรบุตรศึกษา 5 1 1 2 7
66 วัดวังไคร้ 5 1 1 0 7
67 บ้านบึงประดู่ 5 1 0 0 6
68 วัดหนองสองห้อง 5 1 0 0 6
69 บ้านหนองตะแบก 5 1 0 0 6
70 วัดคงคาราม 5 0 0 0 5
71 ชุมชนวัดสายดงยาง 4 4 2 1 10
72 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 4 3 0 2 7
73 วัดบ้านคลองข่อย 4 3 0 1 7
74 วัดวังตะกู 4 3 0 0 7
75 วัดสัตตวนาราม 4 2 0 0 6
76 บ้านเขาพระ 4 2 0 0 6
77 บ้านบางพล้อยางหลวง 4 0 1 0 5
78 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 4 0 0 0 4
79 จันทวิทยา 3 6 2 1 11
80 วัดหนองกอไผ่ 3 6 0 0 9
81 บ้านยี่มุ่ย 3 5 2 1 10
82 วัดลำประดาเหนือ 3 4 1 1 8
83 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 3 2 0 1 5
84 เทศบาล 4 3 2 0 0 5
85 วัดเขาทราย 3 2 0 0 5
86 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 3 1 0 0 4
87 วัดมะกอกงอ 3 1 0 0 4
88 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 3 0 2 1 5
89 วัดทับปรู 3 0 0 1 3
90 วัดคลองทองหลาง 3 0 0 0 3
91 บ้านหนองบัว 3 0 0 0 3
92 วังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 3 0 0 0 3
93 วัดหนองง้าว 3 0 0 0 3
94 วัดบ้านบางลายเหนือ 2 6 0 1 8
95 วัดไดอีเผือก 2 3 1 0 6
96 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 2 3 1 0 6
97 วัดลำประดาใต้ 2 3 0 0 5
98 วัดบ้านท่ามะไฟ 2 2 2 2 6
99 บ้านเนินโพธิ์ 2 2 1 0 5
100 บ้านเนินม่วง 2 2 0 0 4
101 วัดต้นชุมแสง 2 2 0 0 4
102 วัดคลองข่อย 2 1 0 0 3
103 บ้านหนองหวาย 2 1 0 0 3
104 วัดลำประดากลาง 2 1 0 0 3
105 วัดวังหินเพลิง 2 0 0 1 2
106 บ้านหนองจะปราบ 2 0 0 0 2
107 บ้านทุ่งทอง 2 0 0 0 2
108 วัดวังกระชัน 2 0 0 0 2
109 เขาพนมกาวหนองนกยาง 1 2 0 0 3
110 บ้านหนองจอก 1 1 1 0 3
111 โถงจื้อ 1 1 0 0 2
112 อนุบาลสุทธินี 1 0 1 1 2
113 ชุมชนภูมิวิทยา 1 0 0 1 1
114 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0 0 1
115 บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี 1 0 0 0 1
116 ชุมชนวัดหนองคล้ายางเพนียด 1 0 0 0 1
117 บ้านคีรีเทพนิมิต 1 0 0 0 1
118 วัดโพธิ์ลอย 1 0 0 0 1
119 วัดศรีรัตนวราราม 1 0 0 0 1
120 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 1 0 0 0 1
121 บ้านคลองห้วยหลัว 1 0 0 0 1
122 บ้านสามบึงบาตร 1 0 0 0 1
123 วัดบ้านตาล"ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 1 0 0 0 1
124 วัดหนองแก 1 0 0 0 1
125 วัดห้วยเรียงใต้ 1 0 0 0 1
126 อนุบาลทับคล้อ 1 0 0 0 1
127 อนุบาลตะพานหิน 0 4 0 0 4
128 วัดห้วยเรียงกลาง 0 3 1 0 4
129 เทศบาล 2 ตะพานหิน 0 1 1 0 2
130 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 0 1 0 0 1
131 บ้านห้วยตาดำ 0 1 0 0 1
132 บ้านเขาโล้น 0 1 0 0 1
133 วัดลำประดา 0 1 0 0 1
134 วัดบ้านหนองดง 0 0 3 0 3
135 บ้านเนินทราย 0 0 0 2 0
136 วัดท่าปอ 0 0 0 1 0
รวม 846 345 120 63 1,374