สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 19 9 8 36 40 3 0 1 43
2 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 9 8 3 20 30 3 1 2 34
3 บ้านโป่งวัวแดง 9 7 5 21 25 12 3 0 40
4 วัดโพทะเล 8 4 3 15 17 6 1 0 24
5 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 8 1 3 12 21 10 4 0 35
6 วัดป่าเรไร 8 0 0 8 10 0 0 0 10
7 วังก้านเหลือง 7 9 5 21 25 10 1 1 36
8 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 5 5 3 13 16 3 1 0 20
9 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 5 0 4 9 7 3 1 0 11
10 วัดทับหมัน 4 4 4 12 21 3 4 0 28
11 หัวเฉียว 4 2 0 6 9 3 1 0 13
12 วัดคลองคูณ 4 1 4 9 7 7 2 0 16
13 ดรุณบัณฑิตพิทยา 3 2 3 8 10 10 5 1 25
14 วัดบ้านท่านั่ง 3 1 4 8 8 3 4 0 15
15 วัดพร้าว 3 1 3 7 8 6 2 1 16
16 วัดป่าแดง 3 1 2 6 11 5 1 2 17
17 วัดบ้านท้ายน้ำ 3 1 1 5 10 3 0 0 13
18 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 3 1 1 5 9 2 0 0 11
19 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 2 5 1 8 5 4 3 0 12
20 ศรีประสิทธิ์วิทยา 2 3 5 10 23 7 3 1 33
21 สี่แยกเขาดิน 2 3 2 7 17 3 2 3 22
22 ห้วยพุกวิทยา 2 3 1 6 9 1 0 0 10
23 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 2 3 0 5 9 2 0 0 11
24 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 2 2 4 8 9 3 3 2 15
25 วัดชัยศรี 2 2 2 6 10 5 0 1 15
26 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 2 1 2 5 8 2 1 1 11
27 วัดวังเรือน 2 1 1 4 9 3 0 1 12
28 เทพประทาน 2 0 1 3 8 3 2 0 13
29 วัดหนองกอไผ่ 2 0 0 2 3 6 0 0 9
30 เทศบาล 4 2 0 0 2 3 2 0 0 5
31 วัดธงไทยยาราม 1 5 2 8 18 11 1 1 30
32 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1 5 2 8 11 5 1 0 17
33 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1 4 1 6 9 4 3 2 16
34 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1 3 4 8 16 4 2 0 22
35 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1 3 0 4 10 1 0 0 11
36 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1 3 0 4 7 2 2 0 11
37 วัดวังสำโรง 1 2 4 7 14 5 0 1 19
38 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1 2 3 6 12 5 1 1 18
39 วัดหนองน้ำเต้า 1 2 2 5 9 0 0 1 9
40 บุรพรัตน์วิทยาคาร 1 2 2 5 8 3 0 0 11
41 วัดบ้านบางลายใต้ 1 2 2 5 8 0 2 0 10
42 วัดคงคาราม 1 2 2 5 5 0 0 0 5
43 วัดบ้านพังน้อย 1 2 1 4 6 3 1 0 10
44 บ้านหนองแขม 1 2 0 3 10 8 2 4 20
45 วัดหนองสนวน 1 2 0 3 5 4 3 0 12
46 วัดบึงน้ำกลัด 1 1 4 6 8 4 0 2 12
47 วัดวังไคร้ 1 1 3 5 5 1 1 0 7
48 สิริวัฒนา 1 1 1 3 9 1 2 1 12
49 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 1 1 0 2 11 7 5 1 23
50 บ้านบึงประดู่ 1 1 0 2 5 1 0 0 6
51 โถงจื้อ 1 1 0 2 1 1 0 0 2
52 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 1 0 2 3 6 1 0 0 7
53 วัดหนองสองห้อง 1 0 2 3 5 1 0 0 6
54 วัดวังแดง 1 0 1 2 8 4 1 0 13
55 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1 0 1 2 5 3 1 0 9
56 บ้านหนองตะแบก 1 0 0 1 5 1 0 0 6
57 วัดสัตตวนาราม 1 0 0 1 4 2 0 0 6
58 บ้านบางพล้อยางหลวง 1 0 0 1 4 0 1 0 5
59 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1 0 0 1 4 0 0 0 4
60 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 1 0 0 1 3 1 0 0 4
61 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1 0 0 1 3 0 2 1 5
62 วัดคลองทองหลาง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
63 วัดบ้านท่ามะไฟ 1 0 0 1 2 2 2 2 6
64 บ้านเนินโพธิ์ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
65 วัดคลองข่อย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
66 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 วัดใหม่ดงเจริญ 0 4 3 7 12 3 2 5 17
69 วัดใหม่วังหว้า 0 4 1 5 13 2 1 0 16
70 วัดเขารวก 0 3 2 5 8 8 1 1 17
71 เทศบาลทับคล้อ 0 3 0 3 6 1 1 0 8
72 นรบุตรศึกษา 0 2 5 7 5 1 1 2 7
73 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 0 2 4 6 8 7 0 0 15
74 บ้านวังพร้าว 0 2 0 2 5 3 1 0 9
75 วัดลำประดาใต้ 0 2 0 2 2 3 0 0 5
76 บ้านหนองบัว 0 1 2 3 3 0 0 0 3
77 วัดวังหว้า 0 1 1 2 7 4 4 0 15
78 เยาวชนศึกษา 0 1 1 2 5 7 6 1 18
79 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 0 1 1 2 5 2 2 1 9
80 บ้านวังแดง 0 1 0 1 6 2 0 0 8
81 วัดบ้านห้วยยาว 0 1 0 1 6 0 2 0 8
82 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 0 1 0 1 4 3 0 2 7
83 วัดบ้านคลองข่อย 0 1 0 1 4 3 0 1 7
84 วัดวังตะกู 0 1 0 1 4 3 0 0 7
85 บ้านยี่มุ่ย 0 1 0 1 3 5 2 1 10
86 วังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 0 1 0 1 3 0 0 0 3
87 วัดวังหินเพลิง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
88 บ้านหนองจะปราบ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 ชุมชนวัดหนองคล้ายางเพนียด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านคีรีเทพนิมิต 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 วัดโพธิ์ลอย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านปากน้ำ 0 0 5 5 5 3 0 1 8
93 วัดบ้านท่าขมิ้น 0 0 3 3 6 0 0 2 6
94 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 0 0 2 2 8 3 1 0 12
95 จันทวิทยา 0 0 2 2 3 6 2 1 11
96 วัดไดอีเผือก 0 0 2 2 2 3 1 0 6
97 ไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 0 0 1 1 5 5 2 0 12
98 ชุมชนวัดสายดงยาง 0 0 1 1 4 4 2 1 10
99 วัดลำประดาเหนือ 0 0 1 1 3 4 1 1 8
100 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 0 0 1 1 3 2 0 1 5
101 วัดเขาทราย 0 0 1 1 3 2 0 0 5
102 วัดหนองง้าว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
103 บ้านหนองจอก 0 0 1 1 1 1 1 0 3
104 วัดศรีรัตนวราราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
105 วัดห้วยเรียงกลาง 0 0 1 1 0 3 1 0 4
106 บ้านเขานกยูง 0 0 0 0 5 2 1 0 8
107 บ้านเขาพระ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
108 วัดมะกอกงอ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
109 วัดทับปรู 0 0 0 0 3 0 0 1 3
110 วัดบ้านบางลายเหนือ 0 0 0 0 2 6 0 1 8
111 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 0 0 0 0 2 3 1 0 6
112 บ้านเนินม่วง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
113 วัดต้นชุมแสง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
114 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
115 วัดลำประดากลาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
116 บ้านทุ่งทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 วัดวังกระชัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
118 เขาพนมกาวหนองนกยาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
119 อนุบาลสุทธินี 0 0 0 0 1 0 1 1 2
120 ชุมชนภูมิวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
121 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านคลองห้วยหลัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านสามบึงบาตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 วัดบ้านตาล"ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 วัดหนองแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 วัดห้วยเรียงใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 อนุบาลทับคล้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 อนุบาลตะพานหิน 0 0 0 0 0 4 0 0 4
129 เทศบาล 2 ตะพานหิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
130 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านห้วยตาดำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านเขาโล้น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 วัดลำประดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 วัดบ้านหนองดง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
135 บ้านเนินทราย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136 วัดท่าปอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 169 165 157 491 846 345 120 63 1,311