สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 19 9 8 36 40 3 0 1 43
2 วัดโพทะเล 12 4 3 19 21 6 1 0 28
3 บ้านโป่งวัวแดง 9 8 5 22 26 12 3 0 41
4 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 9 8 3 20 30 3 1 2 34
5 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 9 1 3 13 23 10 4 0 37
6 วัดป่าเรไร 8 0 0 8 10 0 0 0 10
7 วังก้านเหลือง 7 9 5 21 25 10 1 1 36
8 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 5 5 3 13 16 3 1 0 20
9 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 5 0 4 9 7 3 1 0 11
10 วัดทับหมัน 4 4 4 12 21 3 4 0 28
11 บุรพรัตน์วิทยาคาร 4 3 3 10 12 4 0 0 16
12 วัดบ้านท่านั่ง 4 2 4 10 10 3 4 0 17
13 หัวเฉียว 4 2 0 6 9 3 1 0 13
14 วัดคลองคูณ 4 1 4 9 7 7 2 0 16
15 บ้านบึงประดู่ 4 1 0 5 9 1 0 0 10
16 วัดป่าแดง 3 3 2 8 13 6 1 2 20
17 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 3 2 5 10 11 3 3 2 17
18 ดรุณบัณฑิตพิทยา 3 2 3 8 10 10 5 1 25
19 วัดบ้านท้ายน้ำ 3 2 1 6 11 3 0 0 14
20 วัดพร้าว 3 1 3 7 8 6 2 1 16
21 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 3 1 1 5 9 2 0 0 11
22 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 3 1 0 4 14 7 5 1 26
23 วัดธงไทยยาราม 2 5 2 9 19 11 1 1 31
24 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 2 5 1 8 5 4 3 0 12
25 ศรีประสิทธิ์วิทยา 2 3 5 10 23 7 3 1 33
26 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 2 3 5 10 18 4 2 0 24
27 สี่แยกเขาดิน 2 3 2 7 17 3 2 3 22
28 ห้วยพุกวิทยา 2 3 1 6 9 1 0 0 10
29 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 2 3 0 5 9 2 0 0 11
30 วัดชัยศรี 2 2 2 6 10 5 0 1 15
31 วัดบ้านบางลายใต้ 2 2 2 6 10 0 2 0 12
32 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 2 1 2 5 8 2 1 1 11
33 วัดวังเรือน 2 1 1 4 9 3 0 1 12
34 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 2 1 0 3 6 3 0 2 9
35 เทพประทาน 2 0 1 3 8 3 2 0 13
36 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 2 0 0 2 5 3 1 0 9
37 วัดหนองกอไผ่ 2 0 0 2 3 6 0 0 9
38 เทศบาล 4 2 0 0 2 3 2 0 0 5
39 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1 5 2 8 11 6 1 0 18
40 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1 4 1 6 9 4 3 2 16
41 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1 3 0 4 10 1 0 0 11
42 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1 3 0 4 7 2 2 0 11
43 วัดวังสำโรง 1 2 4 7 14 5 0 1 19
44 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1 2 3 6 12 5 1 1 18
45 วัดหนองน้ำเต้า 1 2 2 5 9 0 0 1 9
46 วัดคงคาราม 1 2 2 5 5 0 0 0 5
47 วัดบ้านพังน้อย 1 2 1 4 6 3 1 0 10
48 บ้านหนองแขม 1 2 0 3 10 8 2 4 20
49 วัดบ้านห้วยยาว 1 2 0 3 8 0 2 0 10
50 บ้านยี่มุ่ย 1 2 0 3 6 5 2 1 13
51 วัดหนองสนวน 1 2 0 3 5 4 3 0 12
52 วัดบึงน้ำกลัด 1 1 4 6 8 4 0 2 12
53 วัดวังไคร้ 1 1 3 5 5 1 1 0 7
54 สิริวัฒนา 1 1 1 3 9 1 2 1 12
55 โถงจื้อ 1 1 0 2 1 1 0 0 2
56 วัดบ้านท่าขมิ้น 1 0 3 4 7 0 0 2 7
57 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 1 0 2 3 6 1 0 0 7
58 วัดหนองสองห้อง 1 0 2 3 5 1 0 0 6
59 วัดวังแดง 1 0 1 2 8 4 1 0 13
60 ไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 1 0 1 2 6 5 2 0 13
61 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1 0 1 2 5 3 1 0 9
62 บ้านหนองตะแบก 1 0 0 1 5 1 0 0 6
63 วัดสัตตวนาราม 1 0 0 1 4 2 0 0 6
64 บ้านบางพล้อยางหลวง 1 0 0 1 4 0 1 0 5
65 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1 0 0 1 4 0 0 0 4
66 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 1 0 0 1 3 1 0 0 4
67 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1 0 0 1 3 0 2 1 5
68 วัดคลองทองหลาง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
69 วัดบ้านท่ามะไฟ 1 0 0 1 2 2 2 2 6
70 บ้านเนินโพธิ์ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
71 วัดคลองข่อย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
72 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 วัดใหม่ดงเจริญ 0 4 3 7 12 3 2 5 17
75 วัดใหม่วังหว้า 0 4 1 5 13 2 1 0 16
76 วัดเขารวก 0 3 2 5 8 8 1 1 17
77 เทศบาลทับคล้อ 0 3 0 3 6 1 1 0 8
78 นรบุตรศึกษา 0 2 5 7 5 1 1 2 7
79 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 0 2 4 6 8 7 0 0 15
80 บ้านวังพร้าว 0 2 0 2 5 3 1 0 9
81 วัดลำประดาใต้ 0 2 0 2 2 3 0 0 5
82 บ้านหนองบัว 0 1 2 3 3 0 0 0 3
83 วัดวังหว้า 0 1 1 2 7 4 4 0 15
84 เยาวชนศึกษา 0 1 1 2 5 7 6 1 18
85 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 0 1 1 2 5 2 2 1 9
86 บ้านวังแดง 0 1 0 1 6 2 0 0 8
87 วัดบ้านคลองข่อย 0 1 0 1 4 3 0 1 7
88 วัดวังตะกู 0 1 0 1 4 3 0 0 7
89 วังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 0 1 0 1 3 0 0 0 3
90 วัดวังหินเพลิง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
91 บ้านหนองจะปราบ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
92 ชุมชนวัดหนองคล้ายางเพนียด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านคีรีเทพนิมิต 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 วัดโพธิ์ลอย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านปากน้ำ 0 0 5 5 5 3 0 1 8
96 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 0 0 2 2 8 3 1 0 12
97 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 0 0 2 2 4 2 0 1 6
98 จันทวิทยา 0 0 2 2 3 6 2 1 11
99 วัดไดอีเผือก 0 0 2 2 2 3 1 0 6
100 ชุมชนวัดสายดงยาง 0 0 1 1 4 4 2 1 10
101 วัดลำประดาเหนือ 0 0 1 1 3 4 1 1 8
102 วัดเขาทราย 0 0 1 1 3 2 0 0 5
103 วัดหนองง้าว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
104 บ้านหนองจอก 0 0 1 1 1 1 1 0 3
105 วัดศรีรัตนวราราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
106 วัดห้วยเรียงกลาง 0 0 1 1 0 3 1 0 4
107 บ้านเขานกยูง 0 0 0 0 5 2 1 0 8
108 บ้านเขาพระ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
109 วัดมะกอกงอ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
110 วัดทับปรู 0 0 0 0 3 0 0 1 3
111 วัดบ้านบางลายเหนือ 0 0 0 0 2 6 0 1 8
112 บ้านเนินม่วง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
113 วัดต้นชุมแสง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
114 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
115 วัดลำประดากลาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
116 บ้านทุ่งทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 วัดวังกระชัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
118 เขาพนมกาวหนองนกยาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
119 อนุบาลสุทธินี 0 0 0 0 1 0 1 1 2
120 ชุมชนภูมิวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
121 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านคลองห้วยหลัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านสามบึงบาตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 วัดบ้านตาล"ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 วัดหนองแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 วัดห้วยเรียงใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 อนุบาลทับคล้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 อนุบาลตะพานหิน 0 0 0 0 0 4 0 0 4
129 เทศบาล 2 ตะพานหิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
130 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านห้วยตาดำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านเขาโล้น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 วัดลำประดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 วัดบ้านหนองดง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
135 บ้านเนินทราย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136 วัดท่าปอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 195 173 161 529 889 349 120 63 1,358